Spring til indhold

Erhverv

  • For fartøjer, som ikke kan henføres til lystfartøj og som er henvist til lystbådehavnen eller Sydhavnskajen af havnefogeden, er afgiften i henhold til Vordingborg havns takstblad som erhvervsfartøjer.
  • Disse afgifter er ekskl. 25% moms. Hvis du vil se hele takstregulativet for erhvervsfartøjer, kan du se det i linkboksen til højre.
  • Alle erhvervsfartøjer der anløber Masnedsund havn og Vordingborg Sydhavn skal skriftligt anmelde deres ankomst på nedenstående blanket.
  • Blanketten sendes via mail til adressen: Masnedsund@vordingborg.dk